Nồi nấu cánh khuấy

Nồi nấu có cánh khuấy 100L

Chảo xào nhân công nghiệp

Máy sên nhân mini 50l

Máy trộn công nghiệp

Máy trộn gạo nằm ngang

Máy trộn công nghiệp

Máy trộn thực phẩm nằm ngang 50kg

Thùng đá inox

Thùng chứa đá inox

Máy chế biến thịt

Máy làm thịt viên